dissabte, 2 de juliol de 2011

¨El que fa el vell de casa sempre està bé¨ Hans Andersen