dimarts, 13 de març de 2012

ves per on, un banyut sense tenora no és res!